Seniordans Norge innstiller alle kurs og arrangementer i egen regi tom. 10. aug. 2020.

Det henstilles til regioner og lokallag å ta hensyn til reglene fra Folkehelseinstituttet som gjelder til enhver tid.
Reglene endrer seg fra dag til dag.

Styret i Seniordans Norge

 

Leiaren Hildur Refsnes yngste alle velkomen til jubiliumet og spesielt velkomen til

dei som var med å starta seniordansen og ikkje minst dei frå Førde som kvar måndag

køyrde til å frå Dale for å hjelpe oss med undervisninga.

Det vart først ein time med seniordans, før vi sette oss til bordet der vi fekk servert

kyllingsuppe.

Gunstein Kvåle som var ein av dei som i starten var instruktør gav oss eit attersyn og overrekte

ei  notatbok  over dei dansane vi hadde dansa og kven som var instruktør.

Så var det  tid for kaffi  og kaker  før  ein avslutta med ei  økt med seniordans.

Harry Standal

  dansel.

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)