Seniordans Norge innstiller alle kurs og arrangementer i egen regi tom. 10. aug. 2020.

Det henstilles til regioner og lokallag å ta hensyn til reglene fra Folkehelseinstituttet som gjelder til enhver tid.
Reglene endrer seg fra dag til dag.

Styret i Seniordans Norge

I 2019 fylte vi 25 år. Det vart feira med stor, flott middag på Geilo Høgfjellspensjonat (Geilo Mountain Lodge for utlendingar) ?

Ringen har no 30 medlemmar, og nesten alle hadde høve til å vere med denne kvelden. Stor stas. God mat og livleg prat.

Det var fin underhaldning. Agnes Grøvo som var med frå starten, hadde skrivi ein feiande flott prolog med heile ringen si historie, levande fortalt.

Vi har ein dyktig danseleiar, Astrid Hauge som styrer oss i riktige trinn og takter kvar torsdag.

Vårt eldste medlem er 96 år. Ho Johanne trør takten som berre det. Vi andre humpar på så godt vi kan, og det går svært så bra!

Med helsing frå ringen v/

Inger Margrethe Medhus

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)