Seniordans Norge innstiller alle kurs og arrangementer i egen regi tom. 10. aug. 2020.

Det henstilles til regioner og lokallag å ta hensyn til reglene fra Folkehelseinstituttet som gjelder til enhver tid.
Reglene endrer seg fra dag til dag.

Styret i Seniordans Norge

Etter en anbefaling fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet må vi dessverre avlyse Landsstevnet 2020. Dette pga. koronavirus smitte.

Vi ønsker å være føre var og vil derfor ta hensyn til smittefaren slik at omfanget av sykdommen begrenses.

Landsstevnet avholdes hvert 2.år. Neste Landsstevne vil derfor bli 10.-12. juni 2022.

Styret for Landsstevnet beklager situasjonen vi har kommet opp i.   

For Styret i Landsstevnet

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)