Seniordans Norge innstiller alle kurs og arrangementer i egen regi tom. 10. aug. 2020.

Det henstilles til regioner og lokallag å ta hensyn til reglene fra Folkehelseinstituttet som gjelder til enhver tid.
Reglene endrer seg fra dag til dag.

Styret i Seniordans Norge

Medlemskontingent for 2020 er på kr 300,- pr. medlem.
i tillegg kommer en avgift til Gramo på kr 25,- pr. medlem. 

Fakturering av medlemkontingenten skjer i løpet av mars så følg med epostene deres.
Betalingsfristen på denne er 30 dager fra faktura dato selvom det står 

noe annet på giroen. 

Kontoret 

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)