Seniordans Norge innstiller alle kurs og arrangementer i egen regi tom. 10. aug. 2020.

Det henstilles til regioner og lokallag å ta hensyn til reglene fra Folkehelseinstituttet som gjelder til enhver tid.
Reglene endrer seg fra dag til dag.

Styret i Seniordans Norge

Vikane Seniordans
Brit Johanne Drageset
Hildastranda 96
6793
Innvik
416 96 019
bjdrage@online.no
Ja
Region Sogn og Fjordane
2009
35
Margunn Hage/Jon Hole/Gjertrud Heggdal/Brit J. Drageset
Torsdag - Vikane skule, Innvik/Aldaheim, Olden
18.30 - 20.45
Sogn og Fjordane
Stryn
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)