Seniordans Norge innstiller alle kurs og arrangementer i egen regi tom. 10. aug. 2020.

Det henstilles til regioner og lokallag å ta hensyn til reglene fra Folkehelseinstituttet som gjelder til enhver tid.
Reglene endrer seg fra dag til dag.

Styret i Seniordans Norge

Vågsøy Seniordans
Norunn Verlo
Gate 2 43
6700
MÅLØY
916 14 471
norunn.verlo@gmail.com/iversreg@online.no
Ja
Region Sogn og Fjordane
2004
30
Helene Oksholen/Atle Tennebø/Kirsten Hammersvik
Torsdag / Skram Skule
17:30-19.30 - 19.30 - 21.30
Sogn og Fjordane
Kinn
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)