Seniordans Norge innstiller alle kurs og arrangementer i egen regi tom. 10. aug. 2020.

Det henstilles til regioner og lokallag å ta hensyn til reglene fra Folkehelseinstituttet som gjelder til enhver tid.
Reglene endrer seg fra dag til dag.

Styret i Seniordans Norge

Sogndal Seniordans
Olbjørg Tufte
Furuvegen 3
6854
Kaupanger
938 89 747
olbtufte@online.no
Ja
Region Sogn og Fjordane
2018
22
Tordis Selseng/Gunvor Haugen
onsdag Trudvang skole
17.00 -19.00
Sogn og Fjordane
Sogndal
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)