Seniordans Norge innstiller alle kurs og arrangementer i egen regi tom. 10. aug. 2020.

Det henstilles til regioner og lokallag å ta hensyn til reglene fra Folkehelseinstituttet som gjelder til enhver tid.
Reglene endrer seg fra dag til dag.

Styret i Seniordans Norge

Narvik Seniordans
Mariann Seljevold
Skjomenveien-Elvegård 189
8523
Skjomen
99740021
marsel01@online.no
Ja
Region Troms
1998
333
Irma H. Bakkan,Kari Holm, Marianne Seljevold, Inger J. Hansen
Onsdager/Idrettens hus
11:00-13.00
Nordland
Narvik
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)