Seniordans Norge innstiller alle kurs og arrangementer i egen regi tom. 10. aug. 2020.

Det henstilles til regioner og lokallag å ta hensyn til reglene fra Folkehelseinstituttet som gjelder til enhver tid.
Reglene endrer seg fra dag til dag.

Styret i Seniordans Norge

Heggedal Seniordans
Laila Samuelsen
Katrineåsveien 38
3440
Røyken
91566932
lssamuel@online.no
Ja
Region Asker og Bærum
2015
20
Laila Samuelsen
Onsdag, Heggedal seniorsenter, Innbyggertorget, KIWI-bygget
12:00-14:30
Akershus
Asker
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)