Seniordans Norge innstiller alle kurs og arrangementer i egen regi tom. 10. aug. 2020.

Det henstilles til regioner og lokallag å ta hensyn til reglene fra Folkehelseinstituttet som gjelder til enhver tid.
Reglene endrer seg fra dag til dag.

Styret i Seniordans Norge

Gaular Seniordans
Tove Aina Hjelle Senneset
Skagevegen 200
6973
SANDE
916 68 956
sennesettove@hotmail.com
Ja
Region Sogn og Fjordane
2006
21
Ruth Ullebust/Gudveig Skillebrei
mandag / Kulturhuset Sande
15.45 - 18.00
Sogn og Fjordane
Gaular
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)