Seniordans Norge innstiller alle kurs og arrangementer i egen regi tom. 10. aug. 2020.

Det henstilles til regioner og lokallag å ta hensyn til reglene fra Folkehelseinstituttet som gjelder til enhver tid.
Reglene endrer seg fra dag til dag.

Styret i Seniordans Norge

Florø Seniordans
Bjørg Holmen
Nyheimveien 7 C
6900
FLORØ
906 97 798
nelly.nekkøy@gmail.com
Ja
Region Sogn og Fjordane
2004
19
Bjørg Holmen/Kari Sande
Tirsdag / Eldresenteret Havglytt
16.00-18.00
Sogn og Fjordane
Kinn
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)