Seniordans Norge innstiller alle kurs og arrangementer i egen regi tom. 10. aug. 2020.

Det henstilles til regioner og lokallag å ta hensyn til reglene fra Folkehelseinstituttet som gjelder til enhver tid.
Reglene endrer seg fra dag til dag.

Styret i Seniordans Norge

Eid Seniordans
Anna Haugland
Lundenvegen 22
6770
NORDFJORDEID
916 70 886
ann-nore@online.no
Ja
Region Sogn og Fjordane
2001
17
Haldis Humborstad
Torsdag / Vallhall
16.30
Sogn og Fjordane
Stadt
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)