Seniordans Norge innstiller alle kurs og arrangementer i egen regi tom. 10. aug. 2020.

Det henstilles til regioner og lokallag å ta hensyn til reglene fra Folkehelseinstituttet som gjelder til enhver tid.
Reglene endrer seg fra dag til dag.

Styret i Seniordans Norge

Breim Seniordans
Jofrid Håheim
Øvre Hovden 70
6827
Breim
962 20 969
jofrid.haheim@enivest.net
Ja
Region Sogn og Fjordane
2011
19
Bjørg Støyva
Torsdag, Breimshallen
17.00 - 19.00
Sogn og Fjordane
Gloppen
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)