Her er det utendørs danseplatt, men været med noe nedbør tilsa innendørs dans. 
Disse to danseringene har flere fellesarrangement i løpet av ett år.
Det er juleavslutning, busstur og våravslutningen på Horg Bygdetun.

Støren Seniordans startet 13. okt. 2004 med leder Kåre Vongraven og danseleder Heidi Valvatne. 
I dag ledes Støren Seniordans av Sylvi Eide, med danseleder Heidi Valvatne.

 

Horg Gladdans startet 6. nov. 2005 på Hovin med leder Olga Gylland og danselederTorgunn Gimse. 
Horg Gladdans ledes i dag av Peder Evjen med danseleder Torgunn Gimse.

Begge danseringene har det siste året fått flere nye dansere. 
Det er tydelig at flere er kjent med de store helsegevinstene som ligger i å delta i seniordans.

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)