«Begynnergruppa» er en av mange dansegrupper i Trondheim. Når den omtales her er det fordi den er viktig i forbindelse med rekruttering av nye dansere.

Vi kjenner vel alle til at det er vanskelig for en helt ny danser å starte i en gruppe som har holdt på lenge. Selv om nybegynneren blir bedt om å komme en halvtime før for å få gjennomgått dagens figurer, kan det bli for mye for vedkommende.

Instruktør Ragnhild Horsgård startet «Begynnergruppa» i Hornemannsgården høst 2013 og har fortsatt med begynnergruppe siden det. Hun forteller:

Det er meningen at nye dansere skal starte i Begynnergruppa. Her lærer de fatninger, steg og de viktigste figurene og fortsetter her til de har lært nok til å kunne gå over til en av de videregående gruppene i byen.

Sp: Hvordan har rekrutteringa vært?

Svar: Vi er ca. 18 på dansegulvet på det meste. Om høsten er det litt tregt, men på nyåret er det fullt hus.

Sp: Hvilket aldersnivå?

Svar: Litt forskjellig, men lista over fødselsår viser at danserne her er ca 5-10 år yngre enn på tilsvarende lister i en videregående gruppe.

Sp: Hvordan rekrutteres nye dansere?

Svar: Gjennom annonsering i Adresseavisen, reklamering ute i byen med utdeling av visittkort og gjennom jungeltelegrafen.

Sp: Er det vanskelig å få danserne til å gå videre til andre grupper, er det fristende for

mange å slå seg til i Begynnergruppa?

Svar: Stort sett er det blitt en trend fra første stund at de skal være her midlertidig. De oppfordres hele tiden til å besøke andre grupper, for å finne ut hvor de helst vil være. Heldigvis fins det dansegrupper med forskjellige nivåer her i byen. Etter hvert finner de ut av det og melder seg inn i en videregående gruppe.

Sp: Hvordan er det for deg som instruktør å lede en begynnergruppe?

Svar: Mye arbeid, for alt må vises grundig. Og det er ujevnt nivå og ikke alltid like enkelt å vurdere hvor fort eller sakte man skal gå fram. Så det er utfordrende, men veldig inspirerende, for begynnere er ekstra motiverte, positive og lærevillige, og instruktøren får gode tilbakemeldinger.

Sp: Har Begynnergruppa hatt noen utflukt?

Svar: Ja, Rissa seniordans, en erfaren dansegruppe på den andre siden av Trondheimsfjorden inviterte oss. Til ære for oss kjørte Rissa da danserepertoar som Begynnergruppa kjente til. Noe som førte til at danserne fra Begynnergruppa opplevde at det var trygt å danse også i en videregående gruppe.

Uttalelser fra erfarne dansere som en gang i tiden startet i begynnergruppe før de fortsatte i en videregående gruppe: Vi er glade for at vi startet på denne måten, fordi vi da fikk lære en ting av gangen, vi slapp usikkerheten ved hele tiden å ikke få det til, og ved å lære gradvis lærte vi å danse ordentlig.

Populære og inspirerende instruktør Ragnhild har jevnt og trutt rekruttert mange nye dansere og gitt dem en god start.

Foto: Grete Flenstad og Erna Onsøien Tangvik

Tekst: Sanna Hjertø

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)