20 års jubileum for Skjeberg seniordans.

I 1997 var det noen damer fra Skjeberg som fikk en glimrende ide. De ville starte opp en dansegruppe for godt voksne mennesker, såkalt seniordans. Ideen hadde de "rappet" fra Moss,  som var først ute i Østfold. 7. April 1997 ble Skjeberg seniordans stiftet. Edith Andersrød som var en av initiativtakerne ble gruppas første leder og instruktør. Hun gjorde et nybrottsarbeid den gangen for 20 år siden og hun er nå gruppas eneste æresmedlem.

Da hun måtte gi seg i 2004, tok Gunvor og Arne Nordli over som instruktører. De to har på en glimrende måte videreført arbeidet som ble startet opp 7. april 1997.

Den gangen - i 1997 - var seniordans noe nesten ingen hadde hørt om, men interessen var stor. Gruppa fikk raskt mange medlemmer. i en periode var medlemstallet oppe i rundt 70, men har nå stabilisert seg på ca 30. I tillegg har vi ofte besøk av dansere fra andre seniordansegrupper rundt om i distriktet, noe vi setter stor pris på.

Fredag 21.april var medlemmer og innbudte gjester samlet til 20 års jubileumsfesten på Høk i Skjeberg. tilsammen deltok 38 personer.

Leder av Seniordans Norge og regionsleder i Østfold var blant de innbudte.

Det var dekket vakkert opp til en utsøkt middag, og stemningen var på topp. Alle så ut til å hygge seg og praten gikk livlig. det var hilsningstaler og gaver fra Seniordans Norge, Region Østfold og Grålum gla'dans.

Under middagen ble to av gruppas medlemmer, som har vært med siden starten i 1997, overrakt blomster av gruppas leder, Gunvor Nordli.

Etter middagen var det tid for seniordans, det er jo det vi alle brenner for.

Det ble en hyggelig kveld, som vi kan tenke tilbake på med glede.

Brita Knapstad/sekretær

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)