Torsdag kveld feiret Nesset Seniordans sitt 10 års jubileum. 25  personer var samlet i sauefjøset på Nesset prestegård til samvær med god middag, digert kaffebord
, festtaler, gode historier og levende musikk og dans. Fylkesleder Asbjørn Hjertvik måtte dessverre melde forfall. 

Leder Elsa Hammervoll ønsket velkommen og takket alle som har vært med å holde Nesset Seniordans i gang, både styremedlemmer
og danseledere og alle som har deltatt i årenes løp. Åshild Fjøseid fortalte om starten på laget. En telefon fra Sunndal Seniordans ved
Mary Almskår Sørensen var begynnelsen. Åshild Fjøseid og Inger Sæthermyr gikk i gang med å hverve dansere.
Mary Almskår og Solveig Moe Innerdal  kom på besøk, demonstrerte seniordans, og laget var startet.

 

Første året var det Åshild Fjøseid som var leder og instruktør sammen med Solveig.
Efter et år ble laget konstituert med nytt styre og Elsa Hammervoll ble leder, Aud Halvorsen kasserer, Martin Kåre Angvik og Åshild Fjøseid styremedlemmer

Solveig Moe Innergård ble fast instruktør,  og etter hvert ble det utdannet flere instruktører.

Kjell Holland fortalte om sitt første møte med Seniordans og
Gerd Myklebust hadde laget hyggelig present  som ble overrakt til Åshild.

Edmund Holsbøvåg var toastmaster og bidro med muntre anekdoter,  og understreket at det sosiale var viktig.
Det vises også i de ukentlige dansemøter hvor kaffepauserne etterhvert er blitt lengere.  
Det ble flere gode, muntre og tankevekkende innlegg fra medlemmene. Elsa Hammervoll leste prologen som Berit Thorhus
hadde skrevet til lagets 5 års jubileum,  og efter flere seniordanser og litt linedans, spillte Ingar Hoem og Ragnar Stubø opp med hyggemusikk.
Elsa Hammervoll fikk blomster og takk for å  ha stått stødig som formann i 9 år. 

Referat Mimi Bang

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)