Musikk: Nordisk 2009/3 eller Rockin` around the Christmas tree-Julesange 2012/8.

Av: Kari Holm

Sitt med hendene I hoftebøyen med fingrene innover. Rett opp skuldrene.

ABC-ABC-AC

A

1-2     Begge hæler i gulvet

3-4     Begge tær i gulvet

5-8     Gjenta 1-4

9-16   Sykle

Gjenta A.

  1. Sjekk først at du har en iTunes- konto på PC.

Hvis ikke, så lastes denne ned. Sjekk at Apple-enheten din har Apple Music (en App)

  1. PC og Apple-enhetene må være koblet til samme ruter (Wi-Fi)
  2. Gå inn på Innstillinger på Apple-enheten.
  3. Søk på: Generelt.
  4. Finn Wi - Fi – synkronisering
  5. Trykk på pila til høyre. >
  6. Du får nå en tekst og et bilde, som viser hva du skal gjøre videre.
  7. Sett i ledning mellom Apple-enheten og PC (USB – kontakt)
  8. Etter en stund får du opp et symbol (oppe til venstre) på iTunes-siden på PC. Symbolet står i en firkant til høyre for musikk. Trykk på dette symbolet. (Se bilde under)

2019 er siste året med gammel grunnkursmodell som består av 4 kurs. DMU viser til informasjonsskriv nr. 2/14 pkt. 9 fra daværende DMU.
Der står det at for å delta på videregående kurs som Nordiske, ISDC og Rounds anbefales det at kursdeltagerne bør ha alle 4 Grunnkurs. DMU forholder seg til det.

Det kreves ikke Grunnkurs for å delta på kurs i Linedance.

Fra 2020

Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)