Trimdansen LHL Budal
Lars Woldmo
Budalen
7298
Budalen
90169392 - 95253720
lars.woldmo@online.no
Ja
Region Sør-Trøndelag
2004
11
Mildrid Svardal og Inger Anne Ler
torsd. Budal Flerbrukshus
18:00 - 20:00
Sør-Trøndelag
Midtre Gauldal
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)