Tempe Seniordans
Aud Folgerø
Alv Schiefloes veg 33
7058
Jakobsli
73 93 74 73
aud.eli.folgero@ntebb.no
Ja
Region Sør-Trøndelag
2004
21
Aud Folgerø
mandag Tempe helse og velferdssenter, Valøyveien 8
14.30 - 17.30
-
-
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)