Tangen Kirkes Seniordans
Astrid N Holmen
Den norske kirke/Tangen, Bragernes Torg 6
3017
DRAMMEN
32 989244
Post_ah924kirken.no
Ja
Region Buskerud
2005
19
Berit Heien og Berit Odden
Torsdag Tangen Menighetshus
11:00-1300
Buskerud
Drammen
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)