Rennebu Seniordans
Inger Kosberg
Porsveien 9
7391
Rennebu
481 27 558
ingerkosberg@hotmail.com
Ja
Region Sør-Trøndelag
2013
25
Johanne Eggan, Dagrun Hårstad
Tirsdag, Kultursalen Berkåk
14.00 - 16.00
Sør-trøndelag
Rennebu
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)