Rælingen Seniordans
Evy Ramstad
Biblioteksgt. 32
1473
Lørenskog
67 97 41 41 / 913 22 290
evyramst@online.no
Ja
Region Romerike
1996
14
Lisbeth Rian
Onsdag/ Trivselssenteret, Rælingen
11:30-13.30
Akershus
Lørenskog
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)