Petrinehøy Seniordans
Gunnborg Hage
Tajevn. 25
2008
Fjerdingby
63 83 01 61 / 950 77 883
gunn-ehag@online.no
Ja
Region Romerike
2001
16
Lisbeth Rian
Onsdag/ FjerdingbyTrivselssenter
11.30
Akershus
Rælingen
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)