Nittedal Seniordans
Harald Gallefoss
Brennalia 41
1481
Hagan
930 40 856
hgall@online.no
Ja
Region Romerike
1999
19
Marit Høiås tlf.926 88 809
Mandag/Skytta bo- og servicesenter
14.30-16.30
Akershus
Nittedal
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)