Naustdal Seniordans
Astrid R. Areklett
Arekletten
6817
Naustdal
977 42 653
astrid.areklett@hotmail.com
Ja
Region Sogn og Fjordane
2005
18
Rurh Agnes Gjelsvik/Astrid Areklett
Onsdag i Fosshalla
17:00-19.00
Sogn og Fjordane
Naustdal
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)