Mesnali Seniordans
Hjørdis Østvang
Sørmesenvegen
2610
MESNALI
62 36 32 04 / 48 15 84 80
hjordis@ostvang.net
Ja
Region Hedmark
1900
5
Hjørdis Østvang, Lillian Evensen, Ann-Turid Hustad
onsdag / Lismarka skole
17.00 - 19.00
Hedmark
-
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)