Melhusringen Seniordans
Kari Øyås Sandvik
Øyåsvegen 197
7224
MELHUS
45256641
karsoll3@online.no
Ja
Region Sør-Trøndelag
2000
17
Oddbjørg Gimse, Rita Jeremiassen
Onsdag, Buen
10:00 -12:00
Sør-Trøndelag
Melhus
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)