Meldal Seniordans
Jorun Ree
Orklaveien 15
7336
Meldal
99639263 / 72497561
peinger@online.no
Ja
Region Sør-Trøndelag
2005
18
Aslaug Bolme Kristensen, Jorunn Ree
Tirsdag, Meldal barne og ungd.skoe
16.00-18.00
Sør-Trøndelag
Meldal
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)