Mausund Seniordans
Janne Øien
Måøyveien 91
7284
MAUSUND
99232046
oienole@online.no
Ja
Region Sør-Trøndelag
2008
24
Ann Karin Iversen, Bente Mathissen
Onsdag, Mausund Idrettshus
17:30 - 19:30
Sør-Trøndelag
Frøya
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)