Marnar Seniordans
Inger Grande Kråkeland
Manneskaret 7
4534
MARNARDAL
38 28 85 43/ 464 30 799
in-kraa@online.no
Ja
Region Sørlandet
2008
34
Ruth Gullsmedmoen, Inger Grand e Kråkeland m.fl.
mandager/Laudal skole
17:30 -19.30
Vest-Agder
Marnardal
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)