Løten Seniordans
Marit E: Nyberg
Ullermyrv. 51
2340
LØTEN
97 15 56 53
marit.elisabeth@me.com
Ja
Region Hedmark
1900
23
Marit E.Nyberg, Heidi Mathisen, Dagfinn Bolstad, Gunnar Nordli
torsdag 7 Østvang Oppvekstsenter
18:00 - 20.30
Hedmark
Løten
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)