Kolsås Linedans
Anne Kristin Wright Olsen
Skytten 18
1348
Rykkinn
957 52 623 / 67 13 33 34
ruudolse@online.no
Ja
Region Asker og Bærum
2013
8
Anne Kristin Wright Olsen
Tirsdag - Kolsås seniorsenter
15.30 - 16.45
Akershus
Bærum
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)