Hobøl Seniordans
May Nikolaisen
Anitrasvei 2
1820
Spydeberg
92412495
maynikolaisen37@gmail.com
Ja
Region Østfold
1999
13
Ranveig Dahlstedt, ranveigarne@gmail.com, /Aud Mørk, aemork@gmail.com
Tirsdag Tomter idrettehus
11:00-1330
Østfold
Hobøl
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)