Hitra Seniordans LHL
Randi Gautvik
Vesthitterveien 685
7243
Kvenvær
906 42 468
jan.gautvik@gmail.com
Ja
Region Sør-Trøndelag
2007
25
Kari Todal, Liv Skumfoss
Tirsdag, Fillan
12.00
Sør-Trøndelag
Hitra
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)