Hisøydanser`ne
Kari Nesset
Hasselbakken 3
4816
Kolbjørnsvik
98679865
karinesset@live.no
Ja
Region Sørlandet
2007
25
Kari Nesset og Vibeke Thrane
tirsdager Hisøy nye frivilligsentral
17.30 - 19.30
Aust-Agder
Arendal
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)