Hisøydanser`ne
Kari Nesset
Hasselbakken 3
4816
Kolbjørnsvik
98679865
karinesset@live.no
Ja
Region Sørlandet
2007
20
Kari Nesset
tirsdager Hisøy frivilligsentral
17.30
Aust-Agder
Arendal
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)