Hakadal Seniordans
Jan Hegerberg
Olav Nygards veg 125
0688
OSLO
22 26 50 10 / 952 80 480
jan@hegerberg.no
Ja
Region Romerike
1997
38
Laila Tollofsen
Mandag/Burås i Hakadal
12.00-14.00
Akershus
Nittedal
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)