Gladdansen Melhus IL
Aud Lunde Solem
Kuhaugen 24
7224
MELHUS
97122657
aud.lunde.solem@online.no
Ja
Region Sør-Trøndelag
2001
28
Ragnhild Omdal, Gunnar Hegstad, Kjersti Øyaas
Tirsdag ,Gruva stadion
11:00 - 13.00
Sør-Trøndelag
Melhus
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)