Gladdansen Melhus IL
Aud Lunde Solem
Kuhaugen 24
7224
MELHUS
97122657
aud.lunde.solem@online.no
Ja
Region Sør-Trøndelag
2001
27
Aud Lunde Solem, Ragnhild Omdal
Tirsdag , Melhus idrettslags klubbhus, Idrettsveien
11:00 - 13.00
Sør-Trøndelag
Melhus
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)