Gjerdrum Seniordans
Aase Steen
Skibakkvn. 16
2022
Gjerdrum
984 55 260
oj-steen@online.no
Ja
Region Romerike
1999
12
Aase Steen
Onsdag/Gjerdrum bo- og behandlingssenter
10.15-13.00
Akershus
Gjerdrum
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)