Geilo-Hol Seniordans
Sissel Breie
Bardølavegen 105
3580
GEILO
9360 1381
frubreie@online.no
Ja
Region Buskerud
1995
26
Astrid Hauge
torsdag Geilo Velferdssenter
11:00-1300
Buskerud
Geilo
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)