Frøya Seniordans
Åse Kristiansen
Søfrøyveien 245
7263
Hammarvik
971 86 468
aa.krist@online.no
Ja
Region Sør-Trøndelag
2007
23
Åse Kristiansen, Inger Marie Midtsian og Margareth Ohren
Mandag, Flatval Grednahus
17:00 - 19.00
Sør-Trøndelag
Frøya
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)