Breim Seniordans
Jofrid Håheim
Øvre Hovden 70
6827
Breim
962 20 969
jofrid.haheim@enivest.net
Ja
Region Sogn og Fjordane
2011
19
Bjørg Støyva
Torsdag, Breimshallen
17.00 - 19.00
Sogn og Fjordane
Gloppen
Besøk til denne nettsiden (se på statistikk)